Eurocon toppic

Hovedmenu

Sprogvalg: dansk Language selection: English Eurocon 2007 logo

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev nr. 2 - Marts 2007

Kære alle,

Velkommen til Eurocon 2007's andet nyhedsbrev - det første i 2007.

Fra nu af håber vi at kunne udsende et nyhedsbrev lidt oftere, da vi har mange ting at fortælle efterhånden som planerne falder på plads. Du opfordres også til at følge med på hjemmesiden og/eller web-forumet for at holde dig orienteret.

Nu over til nyhederne:

FANÆRESGÆST UDNÆVNT
Som der er tradition for, har vi udnævnt en fan Guest of Honour, en fan der har gjort en stor og lang indsats for at udbrede kendskabet til science fiction.
Niels Dalgaard (født 1956) er danmarks ubetinget mest vidende science fiction fan, bl.a. ph.d. i nordisk litteratur med science fiction som emne. Dalgaard har siden først i 70erne været aktiv indenfor dansk og international fandom og har skrevet et utal af bøger og artikler om science fiction og beslægtede genrer.
Fra 1976 til 1981 var Niels selv forlægger (i perioden 1978-1980 sammen med Ellen Miriam Pedersen). Tohubohu Press var forlaget, der udgav alt fra artikelsamlinger, noveller, science fiction fanskrifter, kongresrapporter osv. osv. I fansammenhæng meget professionelt for tiden, selv om det som oftest var en sværteduplikator der måtte stå for trykkvaliteten.
Niels har også l lange perioder været redaktør for magasinet 'Proxima', Science Fiction Cirklens flagskib og Skandinaviens længst levende science fiction tidsskrift. Nummer 1 udkom i oktober 1974, og her i foråret 2007 udkommer nummer 85. Af disse mange numre har Niels været redaktør af over halvdelen.
I 1999 skrev Niels Dalgaard Fanmarkshistorien der i tekst, tabeller og grafer fortæller om dansk science fiction fandoms historie fra den startede i begyndelsen af 70erne op til bogens udgivelse.
Blandt Niels' nyere udgivelser er Fra Platon til cyberpunk, SF litteraturens historie og temaer set fra en dansk synsvinkel, og Rumvandringer - en artikelsamling fra de seneste år, der spænder fra 'SF i de kulørte hæfter', over 'Dansk SF for børn og unge' til 'Dan Turèll og SF'.

PROGRAM NÆSTEN FÆRDIGT
Der har været arbejdet med programmet for Eurocon 2007 igennem et stykke tid, og det er nu snart færdig i første version. Der vil komme tilføjelser hen ad vejen samt afklaret detaljer osv. men programmet er ellers stort set færdigt. Det bliver et meget varieret program med deltagelse fra kendte udenlandske og danske forfattere, fans, videnskabsfolk, mediefolk, kunstnere m.fl.

HJEMMESIDE OPDATERET
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået redesignet vores hjemmeside, så den nu skulle være nemmere at finde rundt på, og vi har fået opdateret flere oplysninger. Har du rettelser eller kommentarer er du velkommen til at kontakte webmaster direkte på webmastereurocon2007.dk. Den åbne del af vores web-forum har desværre været ramt af spam. Derfor har vi lukket det lidt mere end det var oprindeligt. Har du spørgsmål vedr. forumet så kontakt administrator på admineurocon2007.dk.

AEON AWARD
Det er blevet besluttet at vinderhistorien fra den irske pris Aeon Award bliver annonceret på Eurocon 2007. Aeon Award er en novellekonkurrence med en førstepræmie på 1000 Euro hvor vinderne udpeges af den anerkendte science fiction forfatter Ian Watson.

EUROPÆISK ANTOLOGI
Som nævnt i sidste nyhedsbrev er der i forbindelse med Eurocon planlagt en engelsksproget antologi med europæisk fantastisk litteratur. Redaktionen har til nu modtaget noveller fra Sverige, Holland og Belgien, og organisationer i Spanien, Finland og Danmark har sat sig for at udvælge noveller fra de pågældende lande. Vi håber på at få mange flere lande med på vognen inden deadline 1. juni. Antologien vil blive trykt og solgt af et amatørforlag og vil ikke blive distribueret gennem boghandlere. I første omgang vil den blive solgt på Eurocon og via internettet, men det er vores håb at der vil være interesse for den på andre europæiske festivaler. Hvis du vil vide mere om antologien, så kontakt redaktør Klaus Æ. Mogensen på:
anthologyeurocon2007.dk.

BALTCON
Eurocon er også blevet udnævnt til at være årets Baltcon, som derfor bliver et undertema med et antal programpunkter hver dag. Temaet kommer til at dække fantastisk litteratur og fandom fra landene omkring Østersøen med taler og paneldebatter. Hvis du har en programidé og/eller du har et emne som du selv gerne vil snakke om så kontakt venligst Ahrvid Engholm
(ahrvidbredband.net). Et traditionelt emne er "Meet Baltic Fandom", et panel med repræsentanter fra så mange Østersølande som muligt. Om søndagen har vi Baltcon Meeting, som er vigtigt eftersom vi har planlagt at diskutere og opdatere de nu forældede Baltcon vedtægter.

MEDLEMSINFORMATION
Vi har nu skiftet kasserer, idet Carl-Eddy Skovgaard har overtaget denne post. Man kan stadig kontakte kassereren på kasserereurocon2007.dk. Vær opmærksom på at vi har fået nyt kontonummer. Der havde desværre indsneget sig en fejl i en kort periode, men nummeret der står der nu, er det rigtige. Som noget nyt kan man også betale med PayPal.
Vi er nu et godt stykke over de hundrede medlemmer og flere melder sig ind hele tiden. Er du ikke medlem endnu, så kig forbi hjemmesiden hvor du nemt kan melde dig ind online. Medlemslisten er nu online, så man kan se hvem der ellers kommer. Vi viser dog kun navn, by og land.

HOTELLER
Vi har nu lagt information om hoteller på hjemmesiden inkl. booking-information. Det anbefales at bestille værelser i god tid, da vi kun har et begrænset antal værelser på hvert hotel. Priserne er dog garanterede så længe vi holder os indenfor det antal værelser vi har fået reserveret. Æresgæsterne er indkvarteret på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6. Det er meget tæt på bl.a. Vesterport Station. Vi arbejder på andre aftaler m.h.t. transport, men kan desværre ikke sige noget konkret endnu.
Der er nu også et link til restauranter m.m. i nærheden af Valby Kulturhus.

STANDE OG SPONSORER
Vi har arbejdet på en lokaleplan og kan nu tage imod bestillinger m.h.t. stande. På grund af den måde lokalerne er indrettet - og for at tage hensyn til den enkelte stands krav så vidt muligt - vil vi lave individuelle aftaler i hvert enkelt tilfælde. Det anbefales at kontakte os så hurtigt som muligt på:
sponsoreurocon2007.dk da vi arbejder efter først til mølle-princippet. Samme e-mail adresse anvendes hvis man ønsker at reklamere i de tryksager der udkommer i anledning af Eurocon 2007 eller hvis man ønsker at sponsorere os på andre måder. Eurocon 2007 får ingen penge fra staten eller andre offentlige myndigheder, så vi er afhængige af sponsorater og lignende for at få økonomien til at hænge sammen.

Med venlig hilsen
Eurocon 2007